Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 - Investește în oameni!

Studii de piață

Studii privind situaţia pieţei muncii în zona Bucureşti-Ilfov

 

Dezvoltată în cadrul Activităţii 18 –„Realizarea unor studii de piată privind necesarul de fortă de muncă în Municipiul Bucuresti”, cercetarea este compusă din trei studii și are scopul de a detecta conditiile de fezabilitate a mobilitătii fortei de muncă dinspre judetele limitrofe către Municipiul Bucuresti.

Pentru o înţelegere mai profundă a realităţii pieţei muncii din zina Bucureşti-Ilfov, echipa de cercetători a proiectului a realizat numeroase interviuri în întreprinderi aparţinând sectoarelor de activitate care, conform analizelor statistice, au demonstrat o dinamicitate evidentă, şi deci nevoia de resurse umane.

Doar profitând de aceste importante contributii relevate direct de la întreprinderi va fi posibil să depăsim rezistenta culturală a multora dintre persoanele implicate în procesele de mobilitate a fortei de muncă. Mobilitatea, în fapt, implică o veritabilă schimbare culturală: de la necesitate dureroasă devine o oportunitate de crestere profesională si dezvoltare socială.

Bunele practici documentate în aceste trei Studii vor fi în cele din urmă utile pentru a identifica modalităti de implementare a unor procese mai eficiente si eficace de mobilitate, obiect al proiectului Telejob.

 

Fănel Neacşu, Manager Proiect Telejob

 

Materiale disponibile:

 

 

 

 

 

Avem plăcerea de a putea pune la dispozitia tuturor partenerilor si tuturor actorilor implicati în proiectul "Telejob -. Organizarea pietei muncii adiacente Municipiului Bucuresti" această publicatie, care reprezintă primul Studiu, din cele trei prevăzute, de Cercetare de teren în zona Bucureşti-Ilfov. Pentru mai multe informații faceți click pe imagine:

 

Pagina Web Studii de piata 1

 

 

În conformitate cu planul executiv de implementare a proiectului a fost finalizat primul „studiu”, din cele trei prevăzute în cadrul proiectului. Acesta este, prin urmare, primul raport organic ce cuprinde activităţile și produsele realizate în prima fază de analiză și identificare a nevoilor de competențe ale companiilor care operează în zona metropolitană București-Ilfov.

Primul „studiu” a permis în primul rând testarea modelului împărtăşit de parteneri, a metodologiilor și modalităților de lucru, în vederea îmbunătățirii lui în cele două etape ulterioare.

 

Pagina Web Studii de piata 2

Pagina Web Studii de piata 3

 

De asemenea, acest lucru a permis verificarea valorii adăugate pe care rezultate analizei le pot garanta în ce priveşte comunicarea și diseminarea progreselor realizate de proiect. Pe parcursul fazei de implementare a etapei de cercetare şi culegere a datelor echipa de anchetă implicată în activitatea 18 a colaborat îndeaproape cu experții partenerului implicat în acțiunile de comunicare și diseminare a rezultatelor. Au colaborat cu experții partenerului responsabil de realizarea platformei web, prevăzute în cadrul proiectului, furnizând toate informațiile necesare pentru valorificarea rezultatelor cercetării și pentru structurarea efectivă a bazelor de date ce au ca finalitate:

  • elaborarea de date statistice și informații standardizate;
  • structurarea modalităţii de reprezentare a competențelor cerute şi oferite pe piața forței de muncă de utilizat pe platforma web;
  • valorificarea acţiunilor de mobilitate teritorială.

În acest raport vom furniza informații și date care permit crearea unei imagini de ansamblu privitoare la activitatea de cercetare realizată: pornind de la împărtășirea modelului cu partenerii şi până la definirea rezultatelor obținute. Se prezintă, de asemenea, un rezumat al metodologiei utilizate și testate pentru punerea în aplicare a diferitelor tipuri de cercetare efectuate și se prezintă rezultatele de prelucrare a datelor şi ale procesului obținute.

 

Interviu cu Expertul SCF Leonardo Delfitto care, împreună cu o echipă de expertţi, a realizat primul Raport de cercetare.

 

În partea finală a raportului evidențiem, pe baza evaluării testelor efectuate, elementele de îmbunătățire a etapelor ulterioare ale cercetării. La sfârșitul raportului se prezintă, de asemenea, şi concluziile primului „studiu”.