Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 - Investește în oameni!

Prezentare

Prezentare

Proiectul TELEJOB - “Organizarea pieței muncii adiacente Municipiului Bucuresti” – este un proiect multiregional, care are ca scop realizarea unui portal prin intermediul căruia să faciliteze întâlnirea șomerilor, întreprinderilor, și nu în ultimul rând al Agențiilor de ocupare din zona Sud-Muntenia cu beneficii pe termen lung pentru toti cei menționați mai sus.

Pentru mai multe detalii urmăriți video:

Loading the player...

Obiective

Obiectivul general al proiectului constituie îmbunătățirea și diversificarea tipurilor de servicii furnizate clienților SPO prin organizarea pieței muncii adiacente Municipiului București.

Obiectivele specifice ale acesteia sunt:

  1. Dezvoltarea și implementarea de acțiuni inovatoare în spijinul modernizării SPO prin gestionarea pachetelor cu oferte pentru locuri de muncă specializate privind ocuparea cu beneficiari din regiunea adiacenta cu ajutorul portalului informatic.
  2. Dezvoltarea serviciilor tip self-service prin acces la portal de la touch-screen, PC-uri și telefoane mobile folosind internetul.
  3. Dezvoltarea soluțiilor pentru abordarea somajului neînregistrat, prin înregistrarea utilizatorilor externi ai portalului.
  4. Dezvoltarea bazei de date privind serviciile furnizate prin creerea unor baze de date specializate pe portalul „Telejob”.
  5. Elaborarea de analize și studii privind piața muncii, incluzind nivelul general al muncii nedeclarate sau al ocupării informale folosind experiența partenerilor transnaționali care prin studiul pieței muncii europene abordează și realizează studiul pieței muncii din regiunile unde seimplementează proiectul.
  6. Dezvoltarea de acțiuni pentru o mai bună vizibilitate a SPO și a serviciilor pe care acesta le oferă prin acțiuni de promovare prin portal și clasice cu aportul partenerilor transnaționali și prin dezvoltarea de baze de date cu proiecte, cursuri și cursanți înscriși voluntar.

 

Efectul generat de rezultatele proiectului îl reprezintă asigurarea unui instrument puternic în prevenirea și reducerea șomajului, asigurarea de oportunități sporite pentru participarea viitoare pe o piață a muncii modernă, flexibilă a 1.650.000 de persoane. De asemenea un alt efect pozititv îl reprezintă posibilitatea de adăugare de oferte și recrutării de personal din zonele adiacente de către angajatori, în vederea ocupării locurilor de muncă.

Astfel se urmărește asigurarea unui acces facil al șomerilor pe piața muncii prin realizarea unui parteneriat activ pentru modernizarea serviciului public de ocupare ce oferă servicii integrate de informare și de mediere multi-regională a muncii și stimulează mobilitatea forței de muncă pentru șomeri și persoane neocupate, neînregistrate prin oferirea pachetelor cu oferte de locuri de muncă specializate privind ocuparea cu beneficiari din regiunea adiacentă  Municipiului Bucuresti.

Beneficiile pentru grupul țintă care derivă din implementarea proiectului sunt generate de accesul tuturor A.L. și P.L. din cele două regiuni la portal, dând posibilitatea inregistrarii locurilor de muncă din oferta specială care permite organizarea pieței muncii adiacente Municipiului București.

Pentru atingerea acestui deziderat se va dezvolta serviciul de informare și mediere a muncii prin site-ul specializat cu acces de la terminale ale A.L. si P.L. din cele două regiuni, prin rețeaua internet de utilizatori externi, utilizatori ai touch-screen- urilor instalate prin proiect și prin telefonul mobil.

Proiectul va sprijini suplimentar activitățile A.L. și P.L., asigurând un surplus de expertiza şi activităţi inovatoare pentru satisfacerea în cât mai mare măsura a numărului mare de șomeri sprijinind activitatea și suplinind într-un fel reducerea de personal în urma restructurării din sistemul A.N.O.F.M., cu rezultat vizibil în cantitatea şi calitatea serviciilor oferite șomerilor și angajatorilor.

În urma accesării portalului de către utilizatorii externi, personalul agențiilor județene, A.L. si P.L. vor cunoaște informații privind utilizatorii neînscriși în bazele de date ale acestora care pot fi folosite la implementarea unor activități viitoare curente sau prin dezvoltarea de proiecte europene.