Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 - Investește în oameni!

Parteneri

Partenerii din cadrul proiectului TeleJob sunt:

Beneficiar:

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forţei de Munca Teleorman

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Teleorman este organizată și funcţionează potrivit Legii nr.145/1998, modificată prin O.U.G. 294/2000, Statutului ANOFM aprobat prin H.G. nr. 4/1999, cu modificările și completările ulterioare regulamentului-cadru de organizare și funcţionare precum și structurii organizatorice aprobată de către Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă.

Obiectivul prioritar al Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Teleorman a fost și este creșterea gradului de ocupare a populației active, și implicit, diminuarea corespunzătoare a șomajului, de echilibrare a raportului dintre cererea și ofertă de pe piață forței de muncă. AJOFM Teleorman asigurムimplementarea la nivel județean a măsurilor de prevenire a șomajului, protecția socialムa persoanelor neîncadrate în muncă, organizeazムși coordoneazムactivitatea de ocupare și de formare profesionalムa forței de muncă.

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Teleorman asigură, fără plată, pentru persoanele fizice sau juridice interesate, în condițiile legii, servicii pentru ocuparea forței de muncă: Servicii pentru persoane fizice; Servicii pentru persoanele juridice.

  Obiectivele principale ale AJOFM Teleorman sunt:

 •  Aplicarea strategiilor guvernamentale în domeniul ocupării și formării profesionale;
 • Îndeplinirea sarcinilor din Programul național de ocupare a forței de muncă și din Planul național de formare profesională, ce revin A.J.O.F.M. Teleorman, cuantificate prin indicatorii de performanță managerială;
 • Aplicarea măsurilor de stimulare a ocupării forței de muncă conform indicatorilor de performanță din contractul angajament încheiat cu A.N.O.F.M. care se concretizează prin:
  • Ocuparea locurilor de muncă conform programului de ocupare pentru anul 2012;
  • Crearea de noi locuri de muncă prin acordarea de credite cu dobândă avantajoasă din bugetul asigurărilor pentru șomaj;
  • Calificarea/recalificarea în vederea angajării;
  • Stimularea angajatorilor în vederea încadrării de absolvenți ai instituțiilor de învățământ din promoția curentă;
  • Măsuri active de combatere a șomajului

Pentru mai multe detalii accesați următorul link http://www.teleorman.anofm.ro/.

Parteneri:

Agenția Municipala pentru Ocuparea Forței de Muncă Bucureşti -  partener 1

Agenţia Municipală pentru Ocuparea Forţei de Muncă Teleorman este organizată și funcţionează potrivit Legii nr.145/1998, modificată prin O.U.G. 294/2000, Statutului ANOFM aprobat prin H.G. nr. 4/1999, cu modificările și completările ulterioare regulamentului-cadru de organizare și funcţionare precum și structurii organizatorice aprobată de către Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă.

Serviciile oferite de către AMOFM București sunt:    

 • Medierea muncii;
 • Informarea și consilierea profesională;
 • Acordarea de credite avantajoase;
 • Completarea veniturilor salariale;
 • Calificarea șomerilor în meserii cerute de agenții economici - Cursuri de calificare și recalificare; 
 • Subvenționarea cheltuielilor angajatorilor pentru servicii de formare profesională a angajaților proprii;
 • Acordarea de servicii de preconcediere; 
 • Subvenționarea locurilor de muncă; 
 • Organizarea de burse de locuri de muncă.

Obiectivele informării sunt :

 • creșterea gradului de ocupare a forței de muncă;
 • soluții în rezolvarea problemelor profesionale;
 • conștientizarea importanței informației;
 •  liberul acces la informație.

Pentru mai multe detalii accesați următorul link http://www.bucuresti.anofm.ro/.

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Ilfov – partener 2

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Ilfov este organizată și funcţionează potrivit Legii nr.145/1998, modificată prin O.U.G. 294/2000, Statutului ANOFM aprobat prin H.G. nr. 4/1999, cu modificările și completările ulterioare regulamentului-cadru de organizare și funcţionare precum și structurii organizatorice aprobată de către Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă.

 Obiectivele principale ale Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Ilfov sunt: 

 • prevenirea șomajului și combaterea efectelor sociale ale acestuia;
 • încadrarea sau reîncadrarea în muncă a persoanelor în căutarea unui loc de muncă;
 • sprijinirea ocupării persoanelor aparținând unor categorii defavorizate ale populației;
 • asigurarea egalității șanselor pe piață muncii;
 • stimularea șomerilor în vederea ocupării unui loc de muncă;
 • stimularea angajatorilor pentru încadrarea persoanelor în căutarea unui loc de muncă;
 • îmbunătățirea structurii ocupării pe ramuri economice și zone geografice;
 • creșterea mobilității forței de muncă în condițiile schimbărilor structurale care se produc în economia națională;
 • protecția persoanelor în cadrul sistemului asigurărilor pentru șomaj.

Pentru mai multe detalii accesați următorul link ilfov.anofm.ro/.

Insoft Development & Consulting – partener 3

INSOFT Development & Consulting este partener în acest proiect si furnizorul soluției informatice.

INSOFT Development & Consulting este o companie privată, care activează în domeniul IT&C pe piața locală și internațională încă din anul 2008. Evoluția și dezvoltarea constantムsunt cele douムelemente principale care au asigurat companiei una dintre pozițiile de top în rândul companiilor de IT&C din România și care au contribuit la câștigarea încrederii clienților și partenerilor cu care INSOFT colaborează. Avantajul competitiv care este pus la dispoziția colaboratorilor se referムla know-how-ul, calitatea și experiența deosebitムa echipelor de specialiști din cadrul companiei. Valorile care se aflムla bază echipei INSOFT cât și în stabilirea unor parteneriate de încredere, bazate pe performantムși profesionalism, sunt: relațiile de durată, valoarea echipei, inovația și creativitatea, cercetarea și dezvoltarea și responsabilitatea socialăƒ. INSOFT Development & Consulting deține un know-how exhaustiv și o echipă de specialiști pregătită pentru a face față celor mai diverse cerințe ale pieței, o piață dinamică aflată într-o permanență schimbare. Astfel, echipa INSOFT are competențe în management de proiect, dezvoltare și implementare de sisteme informatice integrate, dezvoltare de conținut educațional interactiv, instruire și formare profesională, asigurarea calității, asigurare de suport și mentenanță, atât pentru proiecte comerciale, cât și pentru proiecte finanțate din fonduri europene.

INSOFT Development & Consulting îmbină aplicații de software, dezvoltate în tehnologii de ultima generație, cu echipamente hardware și de comunicații, produse de cele mai renumite companii internaționale.

Pentru mai multe detalii accesați următorul link www.insoft-dc.ro/.

Ecotech, Perugia – Italia – partener 4

EcoTech este o instituție de formare și orientare acreditată în Regiunea Umbria, ce oferă cursuri de formare continuă, formare superioară și formare la distanță pentru șomeri și angajați. Furnizează servicii companiilor private și publice și persoanelor angajate sau șomere. Este direct implicata în domeniul cercetării și formării profesionale, precum și în acordarea de consultanță, implementare și certificarea sistemelor de calitate.

În prezent EcoTech a aderat, în calitate de oaspete la proiectul “dezvoltare&muncă 4” finanțat de Ministerul Muncii. Această inițiativă oferă tinerilor rezidenți care trăiesc la convergență regiunilor italiene (sudul Italiei), posibilitatea de a utiliza instrumentele de politici active pe piață muncii, în particular stagii formative în întreprinderile din regiunile centrale / nordul Italiei, încurajând mobilitatea teritorială de calitate.

Pentru mai multe detalii accesați următorul link  http://www.ecotechgroup.it/.

Scuola Centrale Formazione, Venezia-Mestre Italia – partener 5.

Scuola Centrale Formazione a fost creată în anul 1975 ca organizație non-profit recunoscută de Ministerul Muncii (Italia) ca și autoritate națională în conformitate cu Legea 40/87. Scuola Centrale Formazione este, de asemenea, înregistrată la Registrul Public de Cercetare la numărul definitiv H18907U. Scuola Centrale Formazione promovează și gestionează - direct și prin asociații săi - proiecte și, acțiuni de formare, orientare și inserție socio-profesionale, cu o atenție deosebită către aspectele metodologice, de inovare și în special către transferul celor mai bune practici dezvoltate de către organizațiile asociate lor, valorificând astfel specificitatea și competențele propriei rețele din teritoriu.

Misiunea Scuola Centrale Formazione este aceea de a promova resursele umane, în special tinerii, de a încuraja inițiativele orientate către dobândirea de competențe sociale și profesionale menite să concretizeze dreptul de cetățenie, ocuparea forței de muncă și ocupabilitatea, dezvoltarea teritoriului și luptă împotrivă tuturor formelor de marginalizare. Calificarea și promovarea resurselor umane este o prioritate pentru Scuola Centrale Formazione, urmărită printr-o varietate de inițiative și instrumente, printre care o relevanță deosebită o are programul sectorial de mobilitate europeană Leonardo da Vinci și cursurile intensive de scurtă durată pe teme specifice.

Pentru mai multe detalii accesați următorul link http://www.scformazione.org.