Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 - Investește în oameni!

Conferință de lansare

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Teleorman implementează proiectul "TeleJob - Organizarea pieţei muncii adiacente Municipiului Bucureşti".

Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 „Investeşte în oameni!” şi se derulează pe o perioadă de 36 de luni, având un buget total de 21.348.882 lei.

Proiectul este implementat de Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Teleorman, în parteneriat cu Agenţia Municipală pentru Ocuparea Forţei de Muncă Bucureşti, Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Ilfov, Ecotech (Perugia, Italia), Scuola Centrale Formazione (Venezia-Mestre, Italia) şi Insoft Development&Consulting.

Obiectivul general al proiectului îl constituie îmbunătăţirea şi diversificarea tipurilor de servicii furnizate clienţilor SPO prin organizarea pieţei muncii adiacente Municipiului Bucureşti.

Proiectul „TeleJob” are şase obiective specifice, respectiv: 

 • Dezvoltarea şi implementarea de acţiuni inovatoare în sprijinul modernizării SPO prin gestionarea de pachete specializate privind ocuparea, pentru beneficiarii din regiunea adiacentă, cu ajutorul unui portal informatic;
 • Dezvoltarea serviciilor tip self-service prin acces la portal de la touch-screen, PC-uri şi telefoane mobile, folosind internetul;
 • Dezvoltarea soluţiilor privind abordarea şomajului neînregistrat prin înregistrarea de utilizatori externi ai portalului;
 • Dezvoltarea bazei de date privind serviciile furnizate prin crearea unor baze de date specializate pe portalul „TeleJob”;
 • Elaborarea de analize şi studii privind piaţa muncii, incluzând nivelul general al muncii nedeclarate sau al ocupării informale folosind experienţa partenerilor transnaţionali;
 • Dezvoltarea de acţiuni pentru o mai bună vizibilitate a SPO şi a serviciilor pe care acesta le oferă prin acţiuni de promovare pe portalul informatic, prin aportul partenerilor transnaţionali și prin dezvoltarea de baze de date cu proiecte, cursuri şi cursanţi înscrişi voluntar.

Grupul ţintă al proiectului este constituit din:

 • 9 instituţii ale Serviciului Public de Ocupare (SPO): A.J.O.F.M Teleorman; A.M.O.F.M Bucureşti; A.J.O.F.M Ilfov; A.J.O.F.M Argeş; A.J.O.F.M Prahova; A.J.O.F.M Dâmboviţa; A.J.O.F.M Giurgiu; A.J.O.F.M Călăraşi; A.J.O.F.M Ialomiţa;
 • 100 persoane - angajaţi în cadrul Serviciul Public de Ocupare

Rezultatele anticipate prin implementarea acestui proiect cuprind:

 • Portal „TeleJob”;
 • Acces la portal de la terminalele grupului ţintă din agenţii locale şi puncte de      lucru;
 • Reţea de tip self-service, prin touchscreen-uri;
 • Acces la portal, prin internet, de pe telefoane mobile şi PC;
 • Baza de date cu utilizatorii externi ai portalului, neînregistraţi în evidenţa agenţiilor de ocupare;
 • Modul de mediere electronică asistată;
 • 3 studii privind piaţa muncii incluzând nivelul muncii neînregistrate;
 • Ancheta la nivel european privind identificarea bunelor practici şi evitarea potenţialelor greşeli în implementare;
 • Acţiuni pentru o mai bună vizibilitate a SPO, promovate pe portalul „TeleJob”;
 • Un buletin informativ lunar şi 12 evenimente de comunicare şi promovare;
 • 2% din totalul numărului de şomeri înregistraţi la o agenţie să fie beneficiari ai reţelei de tip self-service;
 • Campanie informare, publicitate, promovare prin: 20 anunţuri presă, 300 afişe,1800 pliante, 1800 broşuri, 8 bannere, 5 bannere verticale şi 3000 buletine informative;
 • Realizarea unui data-center al proiectului.